Browse Items (8 total)

  • Tags: Sashiko
Carol Lane Saber, Blue Pieced Sashiko Sampler
Carol Lane Saber, 1935- , Designer, 2000-2009
Ecru Kendo Jacket
Unknown designer, Unknown
Blue and Rust Noren Panels
Unknown designer, Unknown
Two Panel Indigo Noren
Unknown designer, Unknown
Three Panel Noren
Unknown designer, Unknown
Indigo and White Sashiko With Tsutsugaki
Unknown designer, Showa Period, 1926-1989
Blue and White Noren
Unknown designer, Unknown
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2