Browse Items (8 total)

  • Tags: Panels
Indigo and White Sashiko With Tsutsugaki
Unknown designer, Showa Period, 1926-1989
Indigo and White Kasuri
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Tsutsugaki Wedding Futon
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Katazome Blue, White, Taupe, and Rust Futon Cover
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Blue and White Tsutsugaki, Mon and Vines
Unknown designer, Unknown
Blue and White Wedding Tsutsugaki
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Tsutsugake Blue and White Antique Resist with Rice
Unknown designer, Meiji Period, 1868-1912
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2